Bài ViếT Phổ BiếN

Editor Choice - 2020

Chờ đợi điều gì đó: Những người giải thích từ Beckett

Pha trộn các thể loại cao và thấp là kỹ thuật yêu thích của chúng tôi trong văn hóa pop hiện đại. Một ví dụ mới, hoàn hảo của chủ nghĩa hậu hiện đại tương tự cho chúng ta thấy những người vẫy gọi: vâng, đây là những người giải thích với mèo và trích dẫn từ tác phẩm kinh điển của văn học thế giới Samuel Beckett. Và điều này thậm chí còn tốt hơn cả sự tôn kính đối với Beckett trong Game of Thrones.

Ảnh: ảnh bìa qua Shutterstock

Để LạI Bình LuậN CủA BạN